PGB begeleiding

Wanneer je kind een uitdaging in zijn ontwikkeling of zijn gedrag heeft dan kan een extra steuntje in de rug fijn zijn in het dagelijks leven of op school. Ik begeleid je kind hier graag verder bij.

Vanuit mijn opleiding- en werkachtergrond heb ik ervaring met verschillende uitdagingen, zoals autisme, ADHD, verstandelijke en/of lichamelijke beperking en ADD. De werkervaring en kennis die ik hiermee heb opgedaan gebruik ik ook in mijn begeleiding.

Dit kan vanuit het PGB worden bekostigd. Komt je kind hier niet voor in aanmerking? Je kunt altijd contact met me opnemen. In dat geval gaan we samen in overleg over welke begeleiding nodig is en wat de mogelijkheden zijn.

Wat?
In overleg zal worden bepaald waar je kind behoefte aan heeft. Zo maken we samen een plan op maat. Ondersteuning kan bestaan uit:
Begeleiding op school, hierbij is wel altijd toestemming vanuit school nodig.
Begeleiding bij huiswerk, zoals het vergroten van de zelfstandigheid tijdens het maken van huiswerk.
Begeleiding na schooltijd, zoals  het vergroten van de zelfredzaamheid van je kind of het vaardiger worden in dagelijkse situaties.

Voor wie?
Dit is er voor alle kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar oud met een ontwikkelings-, of gedragsstoornis. Je kunt hierbij denken aan:
Een stoornis  binnen het autistisch spectrum,
ADHD,
Ontwikkelingsachterstand,
Een verstandelijke/lichamelijke beperking

Daarnaast kan je kind extra ondersteuning gebruiken bij het leren, zelfredzaamheid of het vaardiger worden op school en het dagelijks leven.

Waar?
Deze ondersteuning kan binnen schooltijd op school worden gegeven of na schooltijd bij het kind of de jongere thuis.

Hoe?
Structuur, veiligheid en duidelijkheid vormen de basis bij de ondersteuning.
De uitdagingen worden in kaart gebracht, maar ook of er een goede balans is voor je kind tussen in- en ontspannende momenten.
Er wordt een plan van aanpak gemaakt met een duidelijk stappenplan. Een doel wordt uitgewerkt in kleine haalbare stapjes.
Bij het maken van dit plan wordt er rekening gehouden met de structuur die er al is. Dit gaat in overleg met jou, je kind en eventueel school.
Ik kijk samen met je kind welke prikkels kunnen worden verminderd.
Mocht de vraag van je kind in het leren liggen dan onderzoek ik met je kind of de gebruikte leerstrategie voor je kind werkt, waar nodig leert je kind met andere leerstrategieën werken. Ik kijk altijd kritisch of een andere leerstrategie genoeg oplevert ten opzichte van de stress die de verandering kan geven voor je kind.

Hoeveel keer?
In overleg

Pgb mogelijkheden
Als je kind een persoonsgebonden budget heeft dan kun je deze ondersteuning van hieruit bekostigen als dit vanuit de indicatie ‘Begeleiding individueel’ is toegekend. Uiteraard is er ook begeleiding mogelijk zonder PGB.

KENNISMAKINGSGESPREK

Ja, ik wil graag een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

DSC_0005

METHODIEKEN

De methodieken waar ik onder andere mee werk zijn afgeleid van:

TEACCH-methode
RET methode (rationeel emotieve Therapie)
NLP (neuro-linguistisch programmeren)
Option-Methode
Visuele leerstrategieën
Leren leren methode