HUISWERKTIJD

Wanneer kinderen op de basisschool huiswerk krijgen weten veel kinderen niet hoe ze dit moeten aanpakken. Hoe maak je een plan? Hoe leer je iets of vat je iets samen? Wat werkt wel en wat werkt niet bij je kind? Huiswerktijd geeft antwoord op deze vragen en geeft zo de basis hierin mee die nodig is om goed voorbereid te zijn op het voortgezet onderwijs. Huiswerktijd bestaat uit een intakegesprek en een vast programma van vier bijeenkomsten. Ouders krijgen een mapje mee met informatie over wat er is besproken bij Huiswerktijd. Ook staan hier ideeën en tips in over wat je als ouder zelf kan doen voor je kind op de momenten dat het huiswerk lastig is.

VOOR WIE

Huiswerktijd is er voor alle kinderen die op het basisonderwijs zitten en te maken hebben met huiswerk. Huiswerktijd geeft een goede basis voor het voortgezet onderwijs, maar zal in de volgende situaties niet genoeg zijn:

– Bij leeruitdagingen zoals dyslexie, dyscalculie of faalangst. Je kind heeft in dit geval ook begeleiding bij zijn leeruitdaging nodig. Een combinatie van Huiswerktijd en extra begeleiding bij de leeruitdaging kan wel werken.
Als je kind een taalachterstand heeft of moeite heeft met het lezen of rekenen zelf dan past bijles beter bij je kind. In dit stukje geeft huiswerktijd geen begeleiding.

 

RESULTAAT

Na afronding van huiswerktijd:

-Heeft je kind een beeld van wat nodig is om te kunnen leren.
-Weet je kind  welke manieren van leren bij hem passen en hoe hij kan werken met verschillende leerstrategieën.
-Heeft je kind geoefend met het maken van korte termijn doelen
-Weet je kind hoe hij kan plannen

AANMELDEN

Meld je nu aan voor Huiswerktijd.

Excited schoolchildren standing with hands up

BIJEENKOMSTEN

1. Hoe maak ik een plan?
2. Hoe leer ik?
3. Hoe kan ik iets zelf oplossen?
4. Wat werkt wel bij mij en wat niet?